Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Linné

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Linné

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Linné 1351 19,9% 34,6% 25,0% 20,4% 3,1% 48,1% 51,9%   3,6%
Summa 1351 19,9% 34,6% 25,0% 20,4% 3,1% 48,1% 51,9% 3,6%

http://www.val.se