Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Linnéplatsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Linnéplatsen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Linnéplatsen 1403 17,8% 34,2% 24,4% 23,5% 2,7% 47,3% 52,7%   5,4%
Summa 1403 17,8% 34,2% 24,4% 23,5% 2,7% 47,3% 52,7% 5,4%

http://www.val.se