Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Långgatorna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Långgatorna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Långgatorna 1120 29,7% 38,1% 22,2% 9,9% 3,3% 47,9% 52,1%   11,2%
Summa 1120 29,7% 38,1% 22,2% 9,9% 3,3% 47,9% 52,1% 11,2%

http://www.val.se