Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Olivedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Olivedal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Olivedal 1064 20,8% 40,4% 19,7% 19,1% 3,9% 46,5% 53,5%   4,0%
Summa 1064 20,8% 40,4% 19,7% 19,1% 3,9% 46,5% 53,5% 4,0%

http://www.val.se