Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Plantagegatan, m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Plantagegatan, m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Plantagegatan, m fl 1002 15,7% 35,5% 25,4% 23,4% 3,4% 51,0% 49,0%   4,3%
Summa 1002 15,7% 35,5% 25,4% 23,4% 3,4% 51,0% 49,0% 4,3%

http://www.val.se