Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Sveaplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Sveaplan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Sveaplan 1344 13,7% 29,9% 23,2% 33,2% 3,3% 47,2% 52,8%   4,5%
Summa 1344 13,7% 29,9% 23,2% 33,2% 3,3% 47,2% 52,8% 4,5%

http://www.val.se