Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Framnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Framnäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Framnäs 1133 26,0% 38,8% 16,8% 18,4% 3,0% 48,0% 52,0%   3,1%
Summa 1133 26,0% 38,8% 16,8% 18,4% 3,0% 48,0% 52,0% 3,1%

http://www.val.se