Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Fredriksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Fredriksdal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Fredriksdal 789 25,1% 29,8% 22,2% 22,9% 5,4% 49,0% 51,0%   5,1%
Summa 789 25,1% 29,8% 22,2% 22,9% 5,4% 49,0% 51,0% 5,1%

http://www.val.se