Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Fridkullagatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Fridkullagatan m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Fridkullagatan m fl 1144 34,1% 32,3% 19,7% 14,0% 4,5% 48,4% 51,6%   3,8%
Summa 1144 34,1% 32,3% 19,7% 14,0% 4,5% 48,4% 51,6% 3,8%

http://www.val.se