Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Getebergsäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Getebergsäng

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Getebergsäng 1471 24,4% 33,7% 21,7% 20,2% 3,9% 48,4% 51,6%   4,6%
Summa 1471 24,4% 33,7% 21,7% 20,2% 3,9% 48,4% 51,6% 4,6%

http://www.val.se