Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Kristinehöjd, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Kristinehöjd, Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Kristinehöjd, Västra 1355 34,7% 37,6% 15,0% 12,8% 2,7% 47,5% 52,5%   5,2%
Summa 1355 34,7% 37,6% 15,0% 12,8% 2,7% 47,5% 52,5% 5,2%

http://www.val.se