Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Kristinehöjd, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Kristinehöjd, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Kristinehöjd, Östra 1351 23,8% 32,5% 22,4% 21,3% 3,5% 47,7% 52,3%   3,2%
Summa 1351 23,8% 32,5% 22,4% 21,3% 3,5% 47,7% 52,3% 3,2%

http://www.val.se