Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Krokslätt, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Krokslätt, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Krokslätt, Norra 1104 39,0% 32,2% 11,8% 16,9% 4,2% 47,3% 52,7%   2,8%
Summa 1104 39,0% 32,2% 11,8% 16,9% 4,2% 47,3% 52,7% 2,8%

http://www.val.se