Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Krokslätt, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Krokslätt, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Krokslätt, Södra 551 47,5% 31,8% 12,7% 8,0% 6,0% 50,6% 49,4%   3,3%
Summa 551 47,5% 31,8% 12,7% 8,0% 6,0% 50,6% 49,4% 3,3%

http://www.val.se