Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Mossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Mossen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Mossen 895 88,8% 10,9% 0,2%   17,3% 58,2% 41,8%   3,5%
Summa 895 88,8% 10,9% 0,2% 17,3% 58,2% 41,8% 3,5%

http://www.val.se