Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Olofshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Olofshöjd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Olofshöjd 799 78,1% 15,8% 3,9% 2,3% 17,9% 59,4% 40,6%   8,4%
Summa 799 78,1% 15,8% 3,9% 2,3% 17,9% 59,4% 40,6% 8,4%

http://www.val.se