Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Eklanda Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Eklanda Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Eklanda Norra 1102 46,6% 33,5% 9,9% 10,0% 4,0% 52,9% 47,1%   5,9%
Summa 1102 46,6% 33,5% 9,9% 10,0% 4,0% 52,9% 47,1% 5,9%

http://www.val.se