Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Eklanda Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Eklanda Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Eklanda Södra 1106 31,4% 34,4% 17,5% 16,8% 4,1% 46,2% 53,8%   3,7%
Summa 1106 31,4% 34,4% 17,5% 16,8% 4,1% 46,2% 53,8% 3,7%

http://www.val.se