Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Johanneberg, Nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Johanneberg, Nedre

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Johanneberg, Nedre 1475 21,4% 26,8% 26,1% 25,7% 4,1% 48,5% 51,5%   6,5%
Summa 1475 21,4% 26,8% 26,1% 25,7% 4,1% 48,5% 51,5% 6,5%

http://www.val.se