Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Johanneberg, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Johanneberg, Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Johanneberg, Västra 1009 67,7% 23,0% 5,5% 3,9% 10,8% 60,0% 40,0%   4,8%
Summa 1009 67,7% 23,0% 5,5% 3,9% 10,8% 60,0% 40,0% 4,8%

http://www.val.se