Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Johanneberg, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Johanneberg, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Johanneberg, Östra 1098 29,1% 36,4% 19,4% 15,0% 2,8% 50,0% 50,0%   3,6%
Summa 1098 29,1% 36,4% 19,4% 15,0% 2,8% 50,0% 50,0% 3,6%

http://www.val.se