Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Johanneberg, Övre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Johanneberg, Övre

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Johanneberg, Övre 1074 44,8% 22,7% 16,5% 16,0% 8,7% 49,9% 50,1%   9,6%
Summa 1074 44,8% 22,7% 16,5% 16,0% 8,7% 49,9% 50,1% 9,6%

http://www.val.se