Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Landala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Landala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Landala 1449 24,4% 34,5% 20,2% 21,0% 4,1% 46,4% 53,6%   6,4%
Summa 1449 24,4% 34,5% 20,2% 21,0% 4,1% 46,4% 53,6% 6,4%

http://www.val.se