Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Landalabergen m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Landalabergen m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Landalabergen m fl 1491 19,7% 33,4% 21,5% 25,4% 3,2% 45,1% 54,9%   4,0%
Summa 1491 19,7% 33,4% 21,5% 25,4% 3,2% 45,1% 54,9% 4,0%

http://www.val.se