Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Landalagången m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Landalagången m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Landalagången m fl 1239 34,3% 25,6% 16,6% 23,5% 4,4% 47,4% 52,6%   3,0%
Summa 1239 34,3% 25,6% 16,6% 23,5% 4,4% 47,4% 52,6% 3,0%

http://www.val.se