Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Doktor Forselius Backe m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Doktor Forselius Backe m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Doktor Forselius Backe m fl 1234 35,7% 36,7% 16,0% 11,6% 8,0% 49,0% 51,0%   3,8%
Summa 1234 35,7% 36,7% 16,0% 11,6% 8,0% 49,0% 51,0% 3,8%

http://www.val.se