Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Guldheden Vattentornet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Guldheden Vattentornet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Guldheden Vattentornet 1380 20,2% 39,1% 19,3% 21,4% 2,9% 49,9% 50,1%   5,1%
Summa 1380 20,2% 39,1% 19,3% 21,4% 2,9% 49,9% 50,1% 5,1%

http://www.val.se