Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Guldheden Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Guldheden Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Guldheden Östra 1084 24,4% 31,5% 17,8% 26,4% 5,4% 48,4% 51,6%   3,0%
Summa 1084 24,4% 31,5% 17,8% 26,4% 5,4% 48,4% 51,6% 3,0%

http://www.val.se