Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Guldheden, Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Guldheden, Centrala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Guldheden, Centrala 1202 23,3% 37,4% 20,7% 18,6% 4,0% 47,6% 52,4%   4,7%
Summa 1202 23,3% 37,4% 20,7% 18,6% 4,0% 47,6% 52,4% 4,7%

http://www.val.se