Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Guldheden, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Guldheden, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Guldheden, Norra 1128 27,7% 38,1% 18,0% 16,1% 4,5% 47,7% 52,3%   4,8%
Summa 1128 27,7% 38,1% 18,0% 16,1% 4,5% 47,7% 52,3% 4,8%

http://www.val.se