Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Guldheden, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Guldheden, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Guldheden, Södra 1343 22,9% 37,6% 19,5% 20,0% 4,4% 47,7% 52,3%   7,4%
Summa 1343 22,9% 37,6% 19,5% 20,0% 4,4% 47,7% 52,3% 7,4%

http://www.val.se