Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Landala Egnahem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Landala Egnahem

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Landala Egnahem 1158 28,3% 39,2% 15,5% 17,0% 2,7% 47,7% 52,3%   4,4%
Summa 1158 28,3% 39,2% 15,5% 17,0% 2,7% 47,7% 52,3% 4,4%

http://www.val.se