Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Lorensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Lorensberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Lorensberg 1395 16,8% 23,9% 27,6% 31,7% 3,2% 48,8% 51,2%   9,2%
Summa 1395 16,8% 23,9% 27,6% 31,7% 3,2% 48,8% 51,2% 9,2%

http://www.val.se