Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Fogelbergsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Fogelbergsparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Fogelbergsparken 1114 20,9% 31,6% 23,3% 24,1% 4,6% 47,8% 52,2%   4,7%
Summa 1114 20,9% 31,6% 23,3% 24,1% 4,6% 47,8% 52,2% 4,7%

http://www.val.se