Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Valand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Valand

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Valand 1221 22,7% 29,3% 24,7% 23,3% 4,3% 49,6% 50,4%   11,5%
Summa 1221 22,7% 29,3% 24,7% 23,3% 4,3% 49,6% 50,4% 11,5%

http://www.val.se