Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Vasastaden, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Vasastaden, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Vasastaden, Norra 1264 26,3% 33,9% 23,3% 16,5% 3,8% 51,2% 48,8%   5,9%
Summa 1264 26,3% 33,9% 23,3% 16,5% 3,8% 51,2% 48,8% 5,9%

http://www.val.se