Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Vasastaden, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Vasastaden, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Vasastaden, Södra 1223 25,9% 32,7% 23,5% 17,9% 5,1% 48,5% 51,5%   5,7%
Summa 1223 25,9% 32,7% 23,5% 17,9% 5,1% 48,5% 51,5% 5,7%

http://www.val.se