Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Vasastaden, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Vasastaden, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Vasastaden, Östra 1225 23,3% 32,2% 26,3% 18,2% 5,7% 49,4% 50,6%   6,7%
Summa 1225 23,3% 32,2% 26,3% 18,2% 5,7% 49,4% 50,6% 6,7%

http://www.val.se