Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Inom Vallgraven

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Inom Vallgraven

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Inom Vallgraven 1408 19,9% 32,5% 28,6% 19,0% 3,3% 52,5% 47,5%   9,2%
Summa 1408 19,9% 32,5% 28,6% 19,0% 3,3% 52,5% 47,5% 9,2%

http://www.val.se