Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Nordstan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Nordstan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Nordstan 1196 28,3% 29,8% 25,9% 16,1% 3,9% 50,8% 49,2%   4,3%
Summa 1196 28,3% 29,8% 25,9% 16,1% 3,9% 50,8% 49,2% 4,3%

http://www.val.se