Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Otterhällan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Otterhällan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Otterhällan 1018 20,6% 35,4% 22,6% 21,4% 2,8% 52,5% 47,5%   3,9%
Summa 1018 20,6% 35,4% 22,6% 21,4% 2,8% 52,5% 47,5% 3,9%

http://www.val.se