Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Friggagatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Friggagatan m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Friggagatan m fl 1174 19,3% 36,0% 22,5% 22,1% 1,9% 47,4% 52,6%   4,3%
Summa 1174 19,3% 36,0% 22,5% 22,1% 1,9% 47,4% 52,6% 4,3%

http://www.val.se