Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Gårda, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Gårda, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Gårda, Norra 1094 22,1% 45,9% 19,8% 12,2% 2,7% 53,5% 46,5%   3,3%
Summa 1094 22,1% 45,9% 19,8% 12,2% 2,7% 53,5% 46,5% 3,3%

http://www.val.se