Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Odinsgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Odinsgatan m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Odinsgatan m fl 1151 26,6% 25,1% 19,8% 28,5% 2,4% 48,4% 51,6%   3,9%
Summa 1151 26,6% 25,1% 19,8% 28,5% 2,4% 48,4% 51,6% 3,9%

http://www.val.se