Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Stampen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Stampen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Stampen 1397 27,7% 45,6% 16,2% 10,5% 3,3% 50,4% 49,6%   3,4%
Summa 1397 27,7% 45,6% 16,2% 10,5% 3,3% 50,4% 49,6% 3,4%

http://www.val.se