Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Svingeln

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Svingeln

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Svingeln 1162 47,2% 37,2% 11,2% 4,5% 3,4% 50,3% 49,7%   2,6%
Summa 1162 47,2% 37,2% 11,2% 4,5% 3,4% 50,3% 49,7% 2,6%

http://www.val.se