Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Bohusgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Bohusgatan m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Bohusgatan m fl 775 17,2% 30,5% 25,7% 26,7% 4,3% 51,2% 48,8%   3,7%
Summa 775 17,2% 30,5% 25,7% 26,7% 4,3% 51,2% 48,8% 3,7%

http://www.val.se