Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Gårda, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Gårda, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Gårda, Södra 1023 32,7% 27,4% 15,3% 24,5% 2,8% 50,6% 49,4%   10,2%
Summa 1023 32,7% 27,4% 15,3% 24,5% 2,8% 50,6% 49,4% 10,2%

http://www.val.se