Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Heden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Heden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Heden 1273 15,8% 32,4% 27,2% 24,7% 3,2% 49,1% 50,9%   5,9%
Summa 1273 15,8% 32,4% 27,2% 24,7% 3,2% 49,1% 50,9% 5,9%

http://www.val.se