Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Hedås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Hedås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Hedås 1439 17,5% 30,0% 26,5% 25,9% 4,3% 49,3% 50,7%   7,0%
Summa 1439 17,5% 30,0% 26,5% 25,9% 4,3% 49,3% 50,7% 7,0%

http://www.val.se